Савекс

Артикул код:SP001
 Материал  HD-PE
 Избор на цвят  Да
 Размери (ml)  4400
 Височина (mm)  350
 Дължина (mm)  250
 Ширина (mm)  110
 Стандартно тегло (g)  300
 ПАЛЕТ  
 Количество на палет  240
 Размери на палет (cm)  120 х 80 х 220
 ЧУВАЛ  
 Количество в чувал  
 Размер на чувала (cm)