Ние смесваме производствените иновации с техническия и инженерния дизайн, за да предложим уникален набор от възможности.

 

Ние предлагаме:

✔ Разработване на продукти;

✔ Разработване на форми;

✔ Договорно производство на най-съвременни бластови и шприцови машини.