Интерпласт е създаден през 1994 г. за производство на пластмасови изделия за хранително-вкусовата промишленост. Поради различните интереси на нашите клиенти, нуждаещи се от нашето сътрудничество, се осмелихме да осигурим допълнителни услуги, за да сме им от полза да развиват своя бизнес. Направихме стъпка към производството на пластмасови опаковки за химическата и петролната промишленост. В момента нашата администрация и производствени съоражения са разположени на площ от 3500 кв.м. Ние разполагаме с най- модерните бластови машини, с които издуваме както малки, така и големи изделия от HDPE и PP.

Най- новото допълнение към нашите услуги е производството на шприцови изделия. Поради нарастващото им търсене от страна на нашите клиети ние направихме смелата стъпка да инвестираме в шприцови машини.

Ние вярваме, че постоянството, корекността и непрестанното внедряване на иновации към нашето производство е ключът към успеха.